Eesti Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv

Uuringu “Riigikaitse ja avalik arvamus” andmed 2000-2018

Vastavalt Kaitseministeeriumi ja Tartu Ülikooli vahel sõlmitud lepingule haldab ESTA 2017. aastast ministeeriumi poolt tellitava regulaarse uuringu “Riigikaitse ja avalik arvamus” andmeid. Hetke seisuga on läbi viidud 43 alauuringut. Küsitlustöö läbiviijateks olid jaanuarist 2000 kuni oktoobrini 2002 Turu-uuringute AS; veebruarist 2003 kuni oktoobrini 2005 Uuringukeskus Faktum; maist 2006 kuni augustini 2011 Turu-uuringute AS; oktoobrist 2011 kuni märtsini 2014 Saar Poll ning alates novembrist 2014 kuni tänaseni taas Turu-uuringute AS. Kõikide nende küsitluste juures on tegutsenud kas otsese läbiviijana või konsultandina sotsioloog Juhan Kivirähk.

Uuringute andmete kasutamise soovi korral tuleb ühendust võtta ESTAga aadressil socarch@psych.ut.ee või telefonil 51 25 925. Taotluse kohta teeb otsuse Kaitseministeerium. Positiivse otsuse järgselt sõlmib kasutaja ESTAga andmete kasutuslepingu.

Uuringuaruanded on üleval Kaitseministeeriumi veebilehel:

http://www.kmin.ee/et/eesmargid-tegevused/avalik-arvamus-riigikaitsest

Uuringu metoodika ja kajastatud küsimuste pikem ülevaade on kätte saadav aadressilt:

https://www.yti.ut.ee/sites/default/files/aki/riigikaitse_ja_avalik_arvamus_-_kusitluste_sisu_ja_ulesehitus_v1.01.pdf 

Uuringute nimekiri:

1.         Jaanuar 2000 – Turu-uuringute AS, küsitletud 989 respondenti

2.         Mai 2000 – Turu-uuringute AS, küsitletud 986 respondenti

3.         Oktoober 2000 – Turu-uuringute AS, küsitletud 1040 respondenti

4.         Veebruar 2001 – Turu-uuringute AS, küsitletud 988 respondenti

5.         Juuni 2001 – Turu-uuringute AS, küsitletud 973respondenti

6.         Oktoober 2001 – Turu-uuringute AS, küsitletud 990 respondenti

7.         Märts 2002 – Turu-uuringute AS, küsitletud 951 respondenti

8.         Juuni 2002 – Turu-uuringute AS, küsitletud 964 respondenti

9.         Oktoober 2002 – Turu-uuringute AS, küsitletud 989 respondenti

10.       Veebruar 2003 – Uuringukeskus Faktum OÜ, küsitletud 1002 respondenti

11.       Juuni 2003 – Uuringukeskus Faktum OÜ, küsitletud 988 respondenti

12.       Oktoober 2003 – Uuringukeskus Faktum OÜ, küsitletud 984 respondenti

13.       Veebruar 2004 – Uuringukeskus Faktum OÜ, küsitletud 978 respondenti

14.       Juuni 2004 – Uuringukeskus Faktum OÜ, küsitletud 975 respondenti

15.       Oktoober 2004 – Uuringukeskus Faktum OÜ, küsitletud 969 respondenti

16.       Märts 2005 – Uuringukeskus Faktum OÜ, küsitletud 965 respondenti

17.       Juuni 2005 – Uuringukeskus Faktum OÜ, küsitletud 959 respondenti

18.       Oktoober 2005 – Uuringukeskus Faktum OÜ, küsitletud 936 respondenti

19.       Mai 2006 – Turu-uuringute AS, küsitletud 1022 respondenti

20.       September 2006 – Turu-uuringute AS, küsitletud 993 respondenti

21.       Detsember 2006 – Turu-uuringute AS, küsitletud 999 respondenti

22.       Juuni 2007 – Turu-uuringute AS, küsitletud 991 respondenti

23.       Jaanuar 2008 – Turu-uuringute AS, küsitletud 1008 respondenti

24.       August 2008 – Turu-uuringute AS, küsitletud 995 respondenti

25.       Jaanuar 2009 – Turu-uuringute AS, küsitletud 1012 respondenti

26.       Mai 2009 – Turu-uuringute AS, küsitletud 1000 respondenti

27.       Jaanuar 2010 – Turu-uuringute AS, küsitletud 1000 respondenti

28.       September 2010 – Turu-uuringute AS, küsitletud 1000 respondenti

29.       August 2011 – Turu-uuringute AS, küsitletud 1000 respondenti

30.       Oktoober 2011 – Saar Poll OÜ, küsitletud 1206 respondenti

31.       Märts 2012 – Saar Poll OÜ, küsitletud 1200 respondenti

32.       Oktoober 2012 – Saar Poll OÜ, küsitletud 1200 respondenti

33.       Märts 2013 – Saar Poll OÜ, küsitletud 1204 respondenti

34.       Oktoober 2013 – Saar Poll OÜ, küsitletud 1204 respondenti

35.       Märts 2014 – Saar Poll OÜ, küsitletud 1203 respondenti

36.       November 2014 – Turu-uuringute AS, küsitletud 1219 respondenti

37.       Märts 2015 – Turu-uuringute AS, küsitletud 1207 respondenti.

38.       Oktoober 2015 – Turu-uuringute AS, küsitletud 1193 respondenti.

39.       Märts 2016 – Turu-uuringute AS, küsitletud 1203 respondenti.

40.       Oktoober 2016 – Turu-uuringute AS, küsitletud 1206 respondenti.

41.       Märts 2017 – Turu-uuringute AS, küsitletud 1202 respondenti

42.       Oktoober 2017 – Turu-uuringute AS, küsitletud 1201 respondenti

43.       Märts 2018 – Turu-uuringute AS, küsitletud 1201 respondenti

Alates 2011 oktoobrist on lisaks tavapärasele omnibussi valimile N=1000 kasutusel lisavalim N=200 venekeelsete vastajate jaoks.