Eesti Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv

Euroopa Sotsiaaluuring Eestis

Nii Euroopa Sotsiaaluuringu Eesti andmed ajavahemikust 2004-2016 kui ka rahvusvahelised andmed alates 2002. aastast on huvilistele vabalt kättesaadavad ja veebipõhiselt on-line analüüsitavad.

Täpsem info uuringu Eesti koduleheküljel:  

https://www.yti.ut.ee/et/ess/euroopa-sotsiaaluuring-eestis